Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


!T.O.O.H.! LYRICS

You Pieces of Fucking Flesh

"You Pieces of Fucking Flesh" (1995 Demo)

1. Vy kusy mrdaciho masa
2. Coz
3. Pro poteseni
4. Je silna…
5. Uz
6. Reze hul reze
7. Vetrik
8. 10 kg k.v.v.d.
9. Zavali
10. Kamenobiti
11. Pruvodci
12. Chcipi
13. To nenasytné kliste
14. Tela
15. Me sny
16. Ty jsi vykal1. Vy kusy mrdaciho masa

Vy kusy mrdacího masa
støeva mimo schránku
kladivem do spánku.
2. Coz

Což pøíjde
prùjem zahnisaný
nemoc kosící
zvìø lidskou.
3. Pro poteseni

Samá nahá tìlíèka
tìsnají se v klecích,
vyzkouším si na nich
látek k smrti lnoucích.
Žaludeèky mruèí
pytlíky se klepou,
pøed bodnutím jistým
z nejjistìjších.
4. Je silna…

Máš styky?
potøeba je silná
výlevko nicotná
boj se bolesti
bolí to
ty na to nemáš
5. Uz

Už roste už tvrdne
nenávist sama
už mìkne a klesá
ztrhaná
chudinka malá
6. Reze hul reze

Øeže hùl øeže
do uøvaných tìlíèek
kosti køupou
lebky pukaj
na všechny se dostane
nebeské holi!!!
7. Vetrik

Zlomyslné hodný
proniká øití
mlaská sune vraždí
je to vìtøík!
8. 10 kg k.v.v.d.

Stáøím sešlé schráneèky
polekanì koukají
divné rány køiky vzlyky
po ránu je vydìsily.
Toť kladívku byl vdechnut
život; sotva vyšlo sluníèko;
jako divé s vùlí pevnou
rozklepává masíèko
9. Zavali

Hnìv vzal podobu
žluklého tuhého
pachnoucího
lidského
spermatu.
Zavalí.
Utopí.
10. Kamenobiti

Hlavní cestou v álejí
dùchodci se koulejí
netuší však že tak z rána
bude zvonit jim už hrana.
Než ozve se ta rána
co vùlí je od našeho pána
co zdvihne tuny kamení
rány které bolejí
které krve rozlejí.
Ve znièené áleji
mrtvoly se válejí
netušíc že tak z rána
zazvonila jim už hrana.
11. Pruvodci

V tlukotu kovu na kov
v buòce zvané kupé
vyvalil prùvodèí místo kleští
nìco velké tupé
to co se stane
bude velmi kruté.
Pojištìn zámkem a závìsem
štourá se v mase ocasem.
V tlukotu kovu na kov
V buòce zvané kupé
Stalo se nìco nelidské
Stalo se nìco tupé.
12. Chcipi

Chcípí se valí
pøes hory doly lány.
13. To nenasytné kliste

Mrzaèí a znásilòuje
kusadly se zatíná
plní krví ten svùj mìch!
Zabíjí a ubližuje
tam se víra ubírá
toť je jeho cech!
Daøí se mu velmi dobøe
avšak jenom u lidí
zabíjí a znásilòuje
nikdo ho však nevidí!!
14. Tela

Kosti svalstvo tuk
to je lidí shluk
kopa noh a ruk
lidský bludný kruh.
Na ostøí to beru
vytékám a seru
tak já tìla nièím
rozkoší pak kvièím.
Ten postavièek shluk
Jsou jen kosti svalstvo tuk
15. Me sny

vymazati lidský druh
z vesmíru
to být mé sny
16. Ty jsi vykal

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links